Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranyň prezidenti Müsüre ilkinji gezek sapara bardy


Eýranyň prezidenti M.Ahmedinejat (çepde) Kairde Müsüriň prezidenti M.Mürsi bilen duşuşýar. Kair, 5-nji fewral, 2013.
Sişenbe güni Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejat Müsüre ilkinji gezek sapara bardy. Şol gün hem ol Müsüriň prezidenti Muhammad Mürsi bilen özara gepleşik geçirdi.

Munuň özi soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda Eýranyň döwlet lideriniň Müsüre eden ilkinji sapary hökmünde alamatlandy.

Çarşenbe güni prezident Ahmedinejat dünýäniň 50-den gowrak ýurdunyň wekilleri bilen bilelikde Kairde Yslam Hyzmatdaşlygy Guramasynyň sammitine gatnmaşmaklygy planlaşdyrýar.

Sişenbe güni geçirilen özara duşuşykda Müsüriň baş ymamy Ahmed al-Taeb sünnüler tarapyndan dolandyrylýan ýurtlaryň içerki işlerine Eýranyň gatyşmaly däldigi, şeýle hem Eýranyň öz içindäki sünni musulmanlaryna garşy basyş görkeziji çäreleriň-de ulanylmaly däldigi barada duýduryş berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG