Sepleriň elýeterliligi

Türkiýe bilen Siriýanyň serhedinde ulag partlamasy boldy


Ulagyň Türkiýe-Siriýa serhedinde partlan ýeri. 2013 ý.
Siriýa bilen Türkiýäniň serhetleşýän ýerinde Siriýa döwletine degişli awtobus partlady.

Türk resmileriniň berýän maglumatyna görä, duşenbe güni Jilwegözü gümrük postundaky partlamada azyndan 13 adam öldi, onlarçasy hem ýaralandy. Olaryň arasynda türk raýatlarynyň hem bardygy aýdylýar.

Wise-premýer Bülent Arynç partlamanyň sebäpleri bilen bagly derňew işleriniň başladylandygyny mälim etdi.
XS
SM
MD
LG