Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Benedikti müňlerçe adam diňlemäge geldi


Rim Papasy Benedikt XVI
Ýekşenbe güni on müňlerçe adam Rim Papasy Benediktiň pantifik hökmündäki soňy çykyşlarynyň birine tomaşa etmek üçin, Rimiň keramatly Pýotr meýdançasyna ýygnandy.

Geçen hepde 85 ýaşly Benedikt fewral aýynyň ahyryna wezipesinden çekilýändigini yglan edip, dünýä jemgyýetçiligini haýrana galdyrypdy.

Watikanyň habar bermegine görä, täze Rim Papasynyň mart aýynyň ortalaryna çenli saýlanmagy mümkin.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG