Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Sony' suratlarynyň final tapgyry

Sony hem-de Dünýä suratlar guramasy tarapyndan gurnalan 2013-nji Dünýä suratlary bäsleşigine 170 ýurtdan 122 müňden gowrak suratçy gatnaşdy. Professional suratçylar, şeýle-de höwesjeňler tarapyndan surata düşürilen portretler dürli kategoriýalarda seljerildi. Professional ýeňijiler we ýylyň suratçysy sylagyna mynasyp bolanlar bolsa, 25-nji aprelde London säherinde yglan ediler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG