Sepleriň elýeterliligi

ABŞ-daky türkmen immigranty


Bir aýal maşgala bäbegi elinde tutýar.
Prezident Barak Obamanyň gaýtadan häkimiýet başyna geçmegi bilen ABŞ-daky 11 million töweregi bikanun immigrantyň ykbaly, Waşingtonyň gün tertibindäki esasy temalardan birine öwrüldi.

Oňa sebäp bolan zat, prezident Obamanyň, ýurtdaky bikanun immigrantlar bilen bagly hödürlän täze teklibi, bu teklip olaryň kanunylaşdyrylmagy ýaly maddalary hem öz içine alýar.

Şeýle teklibiň kabul edilmegine garaşyp oturanlaryň biri hem, özüni Mahym diýip tanyşdyran türkmenistanly immigrant.

Ol Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde, ABŞ-da bikanun ýaşamaklygyň hupbatlary barada gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG