Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow permanlara gol çekdi


Anna güni Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatynda prezident G.Berdimuhamedow birnäçe täze permana gol çekdi. Hususan-da, bu permanlardan biri Orsýetiň Astrahan şäherinde Türkmenistanyň ýörite konsullygyny açmak baradaky perman boldy.

Berdimuhamedow bu barada eden çykyşynda daşary işler ministri Raşit Meredowa Ýaponiýada we Malaýziýada Türkmenistanyň ilçihanasyny, Germaniýanyň Frankfurt şäherinde bolsa Türkmenistanyň konsullygyny açmak baradaky meseleleri öwrenmeklige-de görkezme berdi.

Anna günki hökümet maslahatynda prezident G.Berdimuhamedow ýurduň welaýatlarynda täze nahallary oturtmak barada-da ýörite karara gol çekdi.

Bu karar esasynda degişli ministrlikler hem-de Aşgabat şäheriniň häkimligi Änew we Baharly şäherleriniň aralygynda 1.5 million agaç nahalyny oturtmaklyga borçlandyryldy.

Mundan daşary, ol ýurduň ähli beýleki welaýatlarynda-da 1.5 million agaç we üzüm nahallarynyň oturdylmagyna görkezme berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG