Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Baýryýew: 'Garaşsyz profsoýuzlar döräbermeýär'


Pagtaçylar, Lebap, 27-nji oktýabr, 2012 ý.
23-nji fewralda Aşgabatda Türkmenistanyň professional birleşikleriniň nobatdan daşary IV gurultaýy geçirildi.

Gurultaýyň mejlisiniň gün tertibine girizilen meseleleriň arasynda Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň täze düzümini saýlamak hem bar.

Türkmen metbugaty gurultaýda ýurduň Kärdeşler arkalaşygynyň başlygy T.Muhammedowanyň wezipesinden boşadylandygyny, onuň ýerine M.Ýazmuhammedowanyň biragyzdan başlyk saýlanylandygyny habar berýär.

Eýsem türkmen profsoýuzlarynyň nobatdan daşary gurultaý çagyryp, başlyk täzelemegine näme sebäp boldy?

Galyberse, kärdeşler arkalaşygynyň ýolbaşçylarynyň täzelenmegi bu guramanyň ýurduň, işçi-gullukçylaryň we oba zähmetkeşleriniň durmuşynda oýnaýan roluna oňyn täsir ýetirermi?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen Aşgabatda ýaşaýan hukukçy žurnalist A.Baýryýewe ýüz tutdy.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG