Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täjik resmisi agyr ýenjildi


Täjigistanyň Döwlet gümrük gullugynyň metbugat sekretary Abdurahim Umarow näbelli adamlar tarapyndan güýçli ýenjilmeginiň netijesinde keselhana düşdi.

Penşenbe güni Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugyna beren interwýusynda ol çarşenbe güni giçlik paýtagt Duşenbedäki bazaryň golaýynda dört sany näbelli adamyň hüjüm edip, özüni rehimsizlik bilen ýenjendiklerini aýtdy.

Abdurahim Umarowyň aýtmagyna görä, ol şu günler Gyrgyzystandan bikanun ýollar arkaly Täjigistana benzin getirilmegi bilen baglanyşykly meseleler barada dokumental filmi surata düşürmek bilen meşgullanýan eken. Ol mundan birnäçe aý ozal näbelli adamlar tarapyndan haýbat atylandygyny mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG