Sepleriň elýeterliligi

Stalini siz nähili ýatlaýarsyňyz?


Iosif Stalin
Ozalky SSSR-de döredilen kommunistik režimiň başynda Wladimir Leninden Nikita Hruşewe çenli aralykda, ýagny 1924-nji ýyldan 1953-nji ýyla çenli duran, Iosif Stalin barada halk arasynda dürli garýyşlar bar.

Käbirler ony “gahryman” hökmünde häsiýetlendirýän bolsa, beýlekiler ony müňlerçe adamyň ölümine sebäp bolan “zalym diktator” atlandyrýar. Eýsem ol türkmen jemgyýetinde nähili ýatlanýar?

Azatlyk Radiosynyň nobatdaky "Tegelek stol" söhbetdeşligi ýokarky tema bagyşlanar. Siziň bu meselede nähili pikir-garaýyşlaryňyz bar?

Pikirleriňize, belliklerňize garaşýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG