Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kabulda ABŞ-a garşy protest geçirildi


Şenbe güni Owganystanyň durnuksyz Wardak welaýatynyň ýüzlerçe ýaşaýjysy bu welaýatda ABŞ-nyň ýörite güýçleriniň operasiýa alyp barmagyna protest bildirip, paýtagt Kabulda demonstrasiýa geçirdiler.

Owganystanyň polisiýasy parlamentiň binasynyň öňünde gurnalan bu demonstrasiýa gatnaşanlaryň sanynyň 200 bilen 500-iň aralygynda bolandygyny mälim etdi.

Maglumata görä, protestçiler anti-amerikan şygarlaryny gygyryşyp, ABŞ-nyň ýörite güýçleriniň Wardak welaýatyndan çykmagyny hem-de olaryň tussaglykdaky dokuz sany ýerli raýaty azat etmeklerini talap edipdirler.

Birleşen Ştatlaryň resmileri ýakynda bu Wardak welaýatynda ýitirim bolan 9 adamdan diňe dördüsini amerikan güýçleriniň tussag edendiklerini aýdýarlar.

Geçen aý prezident Hamid Karzaý hem bu amerikan güýçleriniň Wardak welaýatyndan gyssagly çykmalydyklary barada görkezme beripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG