Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Fethiýedäki Türkmenler

Türkiýäniň Mugla welaýatynyň Fethiýe etrabynda ýaşaýan türkmenler häzirki döwürde hem öz milli däp-dessurlaryny dowam etdirýärler. Aşaky fotosergide olaryň gündelik durmuşyny we däp-dessurlaryny suratlandyrýan şekiller ýerleşdirildi.

Fethiýedäki türkmenler Türkmenistanda geçiriljek halkara nowruz baýramçylygyna türkiýe türkmenleriniň adyndan hem ýörite çagryldy.

XS
SM
MD
LG