Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nasist we Sowet propogandasynyň meňzeşlikleri

Totalitarizme, ideologiýa we şahsyýet kultuna bolan ýykgynçylykdan çen tutulsa, onda Nasistik Germaniýa bilen Sowet Soýuzunyň köp babatda meňzeşdigini aýtsa bolar. Iki režim-de propoganda arkaly, özleriniň syýasy pikirlerini öňe sürmäge synanyşypdy. Fotosergidäki nasist we sowet döwrüniň posterleri gulag.ipvnews.org web sahypasyndan alyndy. Olardan çen tutulsa, onda iki režimiň hem meňzeşräk şekilleri ulanandygyny görmek bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG