Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen durmuşyndan üç söhbetdeşlik


A.Baýhanow: “Türmede şygyr ýazmak bilen, şol wagtky režimiň başynda duran adamyň eden-etdiliklerini öz şygyrymda beýan etdim”.
Azatlyk Radiosynyň “Dünýä türkmenleri” atly nobatdaky gepleşiginde öz döwründe Nyýazowyň režimi tarapyndan tussag edilen, Aşgabatdaky “Gündogar” konditer zawodynyň ozalky başlygy Akmuhammet Baýhanow bilen söhbet edilýär.

Mundan daşary, bu gepleşikde ýakynda Aşgabatda geçirilen halkara Nowruz baýramçylygyna Türkiýedäki türkmenlerden wekilçilik eden sungat işgäri, şeýle hem owganystanly türkmen biznesmeni bilen geçirilen söhbetdeşlikler hem diňleýjilere hödürlenýär.

Şu “Dünýä türkmenleri” gepleşigini diňlemek üçin aşaky düwmä basyň:

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG