Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hoşgeldi: 'Uly hojalyk üçin 16 kg. un hiç zat'


Bişkek şäheriniň bazarynda. Gyrgyzstan, 30-njy noýabr, 2012 ý.
Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda ilaty ýeňillikli bahada azyk önümleri bilen üpjün etmek boýunça dürli programmalar ýola goýulypdy. Şol programmalaryň çäginde her aý maşgalalara ýeňillikli bahalarda un we pagta ýagy satylýardy. Emma soňky ýyllarda beýle mümkinçilikleriň barha azalandygy habar berilýär.
Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Hoşgeldi soňky dört aýyň dowamynda unuň ýeňillikli bahada satylmagynyň düýpden bes edilendigini we bu meseläniň öz maşgalasyna ýetirýän täsiri barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.
Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (7)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG