Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kerim: 'Lukmanlaryň bary eliňe seredip dur'


Bir adam keselhanada ýatyr. Owganystan.
Türkmenistanda saglyk pudagyna, desgalaryna uly döwlet serişdeleriniň goýberilýändigi habar berilýär. Döwlet eýeçiligindäki habar serişdeleri täze gurulýan saglyk binalary, satyn alynýan saglyk enjamlary barada yzygiderli maglumat berýär.

Şol bir wagtda Türkmenistanda derdine em tapman ýa-da ýalňyş bejergi alyp daşary ýurtlardan delalat gözleýän raýatlar hem bar. Aşgabatdaky habarçymyz Soltan Açylowa bu meseleler barada öň hassalyk derdini çeken, maryly kärendiçi Kerim Atdanow bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (6)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG