Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saglyk hepdeliginiň görkezilmeýän sahnalary

Türkmenistanda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk hepdeligi” bilen bagly geçirilýän çäreler dowam edýär. Ýurduň döwlete degişli habar serişdelerinde: gazetlerde bu çäreler barada wagyz-propaganda äheňli makalalar çap edilýär we radionyň telewideniýäniň ähli kanallarynda diýen ýaly gepleşikler köpçülige hödürlenýär.

Aşaky fotosergide Türkmenabat şäherinde Saglyk hepdeligi bilen bagly geçirilýän çärelerden käbir sahnalar.

XS
SM
MD
LG