Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Peterburgyň täsin şekilleri

Suratçy Aleksandr Petrosýan 35 ýyl töweregi wagt bäri Orsýetiň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýar. Asly ukrainaly, 47 ýaşly Petrosýan suratçylyk bilen 2000-nji ýylda meşgullanyp başlady. Ol özüniň işleri üçin köp sanly baýraklary hem almagy başardy.

Onuň “Pýotr” atly fotosergisi 2011-nji ýylda çap edilipdi.

Petrosýanyň beýleki işlerini şu ýerde görüp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG