Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bugaýew: "Tutulýan tutumlar aç-açan däl"


Köne we täze türkmen manatlary we ABŞ dollarlary
Türkmenistanda girdejä salynýan salgytdan başga-da dürli tutumlaryň bardygy, hatda mekdeplerde we şäherleriň köçelerinde bejergi-abadançylyk işleri, baýramçylyklary, medeni çäreleri geçirmek, bagçylyk we beýleki zatlar üçin hem ilatdan tutum tutulýandygy aýdylýar.

Ikinji tarapdan, bu tutumlar barada resmi düşündiriş hem berilmeýär diýip, Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan raýatlar aýdýarlar.

Azatlyk Radiosyndan Ýowşan Annagurban bu ýagdaý barada Aşgabatda ýaşaýan ýerli synçy, publisist ýazyjy A.Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG