Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen durmuşyndan dürli ykballar


Türkmen däbi boýunça bezelen kejebe.
Azatlyk Radiosynyň “Dünýä türkmenleri” atly nobatdaky gepleşiginde Türkiýede Birleşen Milletler Guramasynyň goragynda bosgunlykda ýaşap ýören türkmen raýaty bilen bosunlyk durmuşy we kynçylyklary barada söhbet edilýär.

Mundan daşary, bu gepleşikde türkmen ildeşimiz Nurylla Döwletgeldi bilen Owganystandan Pakistana göçen we ol ýerde has gadymy döwürlerde ýaşap ýören tükmenleriň durmuşy we medeniýeti barada gürrüň edilýär. Şeýle-de, bu gepleşikde Gazagystanda bilim alyp ýören türkmen talyplarynyň bir wekili bilen talyp durmuşy barada geçirilen söhbetdeşlik hem diňleýjilere hödürlenýär.

Şu “Dünýä türkmenleri” gepleşigini diňlemek üçin aşaky düwmä basyň:
XS
SM
MD
LG