Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bagçylyk obalaryny alada goýýan köl

Türkmenabat şäheriniň demirgazyk-günbataryndaky “Bagçylyk obalary” diýlip atlandyrylýan birnäçe obanyň aralygyndaky ýerasty suwuň döreden köli. Ýerli ýaşaýjylar bu kölüň ýaramaz ysyndan we onuň kesel döretmek howpundan şikaýat edýärler. Türkmenabat, aprel, 2013.

XS
SM
MD
LG