Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amos Siriýadaky ýagdaýa alada bildirdi


Anna güni Birleşen Milletler Guramasynyň gumanitar meseleler boýunça komissary Walerie Amos Siriýadaky ýagdaýlary “gumanitar heläkçilik” diýip atlandyrdy.

Bu barada BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde eden çykyşynda Walerie Amos 22 million ilatly Siriýada iki ýyl bäri dowam edýän içerki uruşlar sebäpli 4 milliondan gowrak adamyň öz ýaşaýan ýerlerini terk etmäge mejbur bolandyklaryny, şolardan 1 million 300 müňe golaýynyň bolsa başga ýurtlara bosgunlyga çykandyklaryny belledi.

Ol bu wakalarda adaty raýatlaryň we çagalaryň has köp ejir çekýändiklerini nygtady.

Walerie Amosyň bu hasabatynyň yzy bilen BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi Siriýadaky konflikte dahylly ähli taraplary zorlukly çärelerden saklanmaklyga hem-de gumanitar guramalaryň ýurduň içinde iş alyp barmaklaryna ýol bermeklige çagyryp, beýanat kabul etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG