Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Paragwaýda Kartes ýeňdi


Paragwaýyň prezidentlik saýlawlarynda milliarder telekeçi Orasiýo Kartes ýeňiş gazandy.

Ýekşenbe güni geçirilen saýlawlarda Kartes özüniň garşydaşy, dolandyryjy Liberal partiýanyň dalaşgäri Efrain Alegriden 9% aratapawut bilen üstün çykdy.

Saýlawlaryň netijesinde ýurduň başyna Konserwatiw partiýasy geçer. Kartes bu partiýanyň düzümine mundan dört ýyl ozal giripdi. Ol partiýany reformalaşdyrmaga söz beripdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG