Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrakda 26 adam öldürildi


Yragyň harby çeşmeleri sişenbe güni, goşunyň hökümete garşy protest geçirýän sünnileriň lagerine reýd geçirmegi netijesinde dörän çaknyşykda, azyndan 26 adamyň öldürilendigini aýdýarlar.

Harby çeşme öldürilenleriň köpüsiniň protestçilerdigini aýtdy. Bu çaknyşyk Kerkugyň golaýyndaky Hawija lagerinde bolupdyr.

Goranmak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda harbylaryň lagerden atylan oka jogap bermeli bolandygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG