Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bedew baýramynyň halkara sergi-ýarmarkasy

26-njy aprelde Aşgabadyň Sergi köşgünde Türkmen Bedewiniň baýramy mynasybetli ilkinji gezek halkara sergi-ýarmarkasy açyldy. Bu halkara sergi-ýarmarkasyna dünýäniň 24 ýurdundan 130-dan gowrak kompaniýa gatnaşýar. Sergi-ýarmarkasynda at çapuwy, ata ideg etmek üçin zerur esbaplar we atçylyk bilen bagly dürli sungat eserleri-de ýerleşdirilipdir.

XS
SM
MD
LG