Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Suw hojalyk guramasynyň 50 işgäri işini taşlady


Türkmenistanyň suw hojalyk ministrligi
Türkmenistandan gowuşýan maglumata görä, 2013-nji ýylyň başyndan bäri “Lebap ýer suw hojalyk ” guramasynyň işgärlerinden 50-ä golaýy işinden çykypdyr.

Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýew bu iri guramanyň işgärleriniň köpçülikleýin ýagdaýda işden çykmagynyň bolup biläýjek sebäplerini seljerýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG