Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan resmisine hüjüm edildi


Owganystanda ýurduň Parahatçylyk boýunça Ýokary geňeşiniň agzasy atylyp öldürildi. Bu barada ýerli resmiler habar berýär.

Helmand welaýatynyň häkiminiň metbugat wekiliniň aýtmagyna görä, Mälim Şinwala çarşenbe güni Greşk etrabynda hüjüm edilipdir.

Parahatçylyk boýunça ýokary geňeş 2010-nji ýylda prezident Hamid Karzaý tarapyndan esaslandyrylypdy. Geňeşiň maksady “Talyban” hereketi bilen gepleşikleri geçirip, ýurtda parahatçylygy üpjün etmäge ýardam bermekden ybarat.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG