Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dakka: Pidalaryň sany 500-den geçdi


Anna güni Bangladeşiň hökümet resmileri geçen hepde paýtagt Dakkanyň golaýynda sekiz gat tikin fabriginiň binasynyň ýumrulmagynda ölen adamlaryň sanynyň bäş ýüzden-de geçendigini mälim etdiler.

24-nji aprelde Bangladeşiň paýtagtyndan 30 kilometr töweregi aralykda ýerleşýän Sawar şäherçesinde “Rana Plaza” diýlip atlandyrylýan tikin fabriginiň sekiz gat binasy öz-özünden ýumrulanda, onuň içinde üç müň töweregi adam bar eken.

Ýöne halas ediş toparlaryna bu adamlardan köpüsini halas etmek başartdy. Bu wakanyň yzy bilen tikin fabriginiň birnäçe ýolbaşçysy we binany guran jogapkär resmilerden birnäçesi tussag edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG