Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenabadyň gijeki seýilgähi

Türkmenabat şäheriniň Bahar we Himik kiçi etrapçalarynyň arasynda ýerleşýän Gurbansoltan eje seýilgähinde iki ýyl mudan ozal ýadygärlikler bilen sosna agaçlaryndan başga üýtgeşik zat ýokdy. Ýöne soňky ýyllarda ol seýilgähe çagalara niýetlenen dürli sallançakdyr esbaplar getirilip ugrady.

Şu günler gijelerine seýilgähe çagalaryny alyp barýan ene-atalar köpelýär. Maşgalalar ol ýerde wagtyny hoş geçirýärler.Seýilgähe dürli täze oýnawaç esbabplary oturtmak işleri henizem dowam edýär.

XS
SM
MD
LG