Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çagalaryň “oýnawaç hekaýasy”

Italiýaly suratçy Gabriele Galimberti dünýäniň dürli künjeklerine aýlanyp, şol ýerdäki çagalary, olaryň oýnaýan oýunjaklaryny surata alýar. Ol alan suratlarynyň käbirlerini bir fotosergä jemläp, ony “Oýnawaçlaryň hekaýasy” diýip atlandyrdy.

Galimberti “Oýnawaçlaryň hekaýasyny” surata alýan mahaly, özüniň hem köp zatlary öwrenendigini aýdýar.

Galimbertiniň beýleki işlerini şu ýerde görüp bilersiňiz.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG