Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gülnar: “Ýatlamalar meni biynjalyk edýär”


Aşgabadyň eteginde awariýa sezewar bolan bir ulag.
Türkmenistanly käbir raýatlar ýurduň dürli regionlarynda köçe-ýol hadysalaryna ýygy-ýygydan duş gelinýändigini aýdýarlar. Bu köçe-ýol hadysalaryna bolsa dürli ýagdaýlaryň sebäp bolýandygy aýdylýar.

Käte adam ýitgilerine getirýän şeýle hadysalaryň seljerilişinde sorag döredýän ýagdaýlaryň-da seýrek bolmaýandygyny ýerli ýaşaýjylar belleýärler.

Azatlyk Radiosy şular ýaly köçe-ýol hadysasyny başdan geçiren we özüni Gülnar diýip tanadan lebaply bir ýaşaýjy bilen söhbetdeş boldy.

Şu söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň:
XS
SM
MD
LG