Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Köçe-ýol hadysalaryna näme sebäp bolýar?


Aşgabadyň köçelerinden birinde näsazlyga üçran ulag äkidilip barylýar.
Türkmenistanda täze transport ýollarynyň gurulýandygyna, ýol-gözegçilik polisiýa işgärleriniň gözegçilikleriniň kem-kem güýçlendirilýändigine garamazdan, köçe-ýol hadysalarynyň ýygy duş gelýändigi aýdylýar.

Eýsem,Türkmenistanda ýygy-ýygydan duş gelýändigi aýdylýan bu köçe-ýol hadysylary esasan nähili ýagdaýlar sebäpli ýüze çykýar? Bu hadysalaryň azalmagy üçin nähili çäreler görülmeli?

Azatlyk Radiosy şu we käbir beýleki meseleler barada awtostransport pudagy boýunça bilermen, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Şu söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň:

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG