Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sülgün: Oglanlar harby gulluga höwesli


Türkmen harby gullukçylary
Häzir Türkmenistanda nobatdaky harby gulluga çagyryş kampaniýasy dowam edýär. Raýatlaryň hökmany harby gulluk borjy baradaky konstitusiýada berkidilen düzgüniň esasynda, 18 ýaşy dolan erkek kişiler gulluga alynýar.

Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar soňky ýyllar Türkmen goşunynda bir topar gowy özgerişligiň bolandygyny aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan, watan goragy babatda entek edilmeli işleriň kändigini aýdýan synçylar hem bar.

50 ýaşly maryly işçi Sülgün Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde ýaş türkmen ýigitleriniň harby gulluga ugradylyşy, şeýle-de olaryň gullukdan soňky ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada gürrüň berdi.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG