Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“AP”-nyň telefon ýazgylary ele geçirildi


“The Associated Press” habar agentligi ABŞ-nyň Adalat departamentiniň özüniň habarçylarynyň we redaktorlarynyň telefon gepleşiklerini gizlin ele geçirendigini aýdýar. Habar gullugy muny medianyň işine “köptaraplaýyn we görlüp-eşidilmedik derejedäki gatyşmaklyk” diýip atlandyrdy.

“The Associated Press” habar agentliginiň prezidenti Gary Pruitt baş prokuror Erik Holdere ýollan hatynda, hökümetiň isledik derňew işiniň muny aklap bilmejekdigini aýtdy.

Mundan ozal, ABŞ-nyň resmileri 2012-nji ýylyň 7-nji maýynda “The Associated Press” habar agentliginde Ýemendäki harby operasiýalar baradaky çap bolan maglumatlary kimiň syzdyryp bilendigini anyklamak üçin, derňewiň gidýändigini aýdypdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG