Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Latwiýanyň prezidenti “Awaza” sapar etdi


Çarşenbe güni Latwiýanyň prezidenti Andris Berzinşiň ýolabaşçylygyndaky delegasiýa Türkmenistana saparynyň barşynda Hazar deňziniň kenaryna-da sapar etdi.

Latwiýanyň prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa ol ýerde käbir iri senagat obýektleri bilen bir hatarda “Awaza” turistik zonasyndaky işler we geljekki planlar bilen-de tanyşdyryldy.

“Nebitçi” myhmanhanasynda gurnalan bu prezentasiýada Latwiýanyň işewür wekillerinden ybarat delegasiýa “Awazada” iş alyp barýan daşary ýurt kompaniýalary üçin göz öňünde tutulýan ýeňillikler bilen-de tanyşdy.

Bu dabaradan soň Andris Berzinş ýörite gämide “Awaza” kanaly arkaly bu kurort zonasyna gezim edip, Türkmenistanyň bu turistik zonasy bilen tanyşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG