Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Türkmenhowaýollary" ýaramazlaryň sanawynda


"Türkmenhowaýollary" awikompaniýasyna degişli uçar
“Business Insider” atly internet neşir dünýäniň iň ýaramaz 20 sany awikompaniýasynyň sanawyny düzdi. Bu sanaw düzülende her bir awiakompaniýa ençeme, ýagny uçuşyň gowy geçmegi, uçaryň içiniň arassalygy, iýmitleriň we hyzmatlaryň hili ýaly ölçegler boýunça seljerildi.

Bir bilen bäş bal aralygyndaky ses berlişigiň netijesinde, Türkmenistan 100 baldan 30,8-e eýe bolupdyr.

“Business Insider” neşiriniň çap eden sanawyna “Türkmenhowaýollary” hem girizlip, ol 20 sany ýaramaz netijeleri görkezen awiakompaniýanyň arasynda hem ilkinji orunda ýerleşdirilipdir.

Häzir Türkiýede okap ýören türkmen talyp gyzy Mahym hem “Türkmenhowaýollary” bilen bagly oňaýsyz tejribesini Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Teswirleri gör (27)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG