Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda gaz Kongresi açyldy


Çarşenbe güni Aşgabatda gaz meselesine bagyşlanan Halkara kongresi we muňa degişli ýörite sergi açyldy. Bu halkara Kongresine gatnaşmak üçin Aşgabada dünýäniň 30-dan gowrak ýurdundan 500 töweregi delegatyň barandygy habar berilýär.

Maglumata görä, bu delegatlaryň hatarynda iri hökümet we hususy nebit-gaz kompaniýalarynyň wekilleri we habar serişdeleriniň işgärleri-de bar.

Türkmenistanyň resmi mediasynyň maglumatynda Kongresiň çäklerinde Aşgbatda gurnalan sergide daşary ýurt kompaniýalaryndan 45-siniň dürli pawilionlarda öz önümlerini we hyzmatlaryny görkezýän maglumatlarydyr enjamlaryny ýerleşdirendikleri aýdylýar. Aşgabatda gurnalan bu çäre üç gün dowam eder.
XS
SM
MD
LG