Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azatlyk Radiosynyň habarçysy R.Ýazmuhammedow azat edildi


Röwşen Ýazmuhammedow
Azatlyk Radiosynyň habarçysy Röwşen Ýazmuhammedow 15 gün tussaglykdan soňra azat edildi.

Röwşen Çaryýew ady bilen efirde çykyş edýän Ýazuhammedow 6-njy maýda Türkmenabat şäheriniň içeri işler bölümi tarapyndan tussag astyna alnypdy.

Ýazmuhammedowyň näme sebäpli tussag edilendigi barada, häzirlikçe, doly we takyk maglumaty almak başartmady.

Deslapky maglumata görä, tussaglykdan soňra Ýazmuhammedowyň saglyk ýagdaýy kadaly.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Röwşen Ýazmuhammedowyň tussag edilmegi bilen bagly, adam hukuklaryna gözegçilik edýän ençeme halkara guramalary, şol sanda “Serhetsiz reportýorlar”, “Amnesty International”, “Human Rights Watch”, şeýle-de Ýewropa Bileleşigi alada bildiripdi.
XS
SM
MD
LG