Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hindistandaky Türkmen derwezesi

Taryhy maglumatlara görä, "Türkmen derwezesi" Mogol imperiýasynyň şasy Ekber şa tarpyndan Baýram hanyň öňdebaryjylygynda 1550-nji ýyllaryň ahyrlarynda gurlupdyr.

"Türkmen derwezesi" Hindistanyň köne Deli şäherinde ýerleşip, ol Baýram hanyň tagallalary bilen XIII asyrda şol ýerde jaýlanan Hezreti türkmen Baýabanynyň hatyrasyna gurlupdyr.

Baýram hanyň döwründe gurlan "Türkmen derwezesiniň" häzirki durkyna aşaky fotosergide tomaşa edip bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG