Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nurmämmedow: Jaý nyrhlary elýeterli däl


Aşgabatda täze jaý bina edilýär.
Türkmenistanda ilatyň durmuş-ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin täze, ýokary amatlykly jaýlar gurulýar, täze şäherçeleriň düýbi tutulýar.

Şol bir wagtda ýurduň jaý bazarynda bahalaryň barha gymmatlaýandygy habar berilýär. Aşgabatda we täze düýbi tutulýan şäherçelerde gurulýan jaýlaryň hem ýönekeý raýatlar üçin örän gymmatdygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy şu meseleler bilen gyzyklanyp aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG