Sepleriň elýeterliligi

Hallyýew: Okuwçylardan pul toplanýar


Türkmen okuwçylary
Türkmenistandan gowuşýan maglumatlarda türkmen mekdepleriniň aglabasynda synag döwri okuwçylardan pul toplanýandygy aýdylýar. Ýurduň dürli mekdeplerinde ýygnalýan puluň möçberiniň hem biri-birinden tapawutly bolýandygy bellenilýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG