Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dünýä türkmenleriniň dil, däp aladalary


Alleppodaky etniki türkmenler
"Dünýä Türkmenleri" programmamyzyň bu sanynda daşary ýurtlarda ýaşap, dilini, däplerini ýitirmek howpuny başdan geçirýän türkmenler, olaryň ykballaryndaky dürli pursatlar barada gürrüň edýäris.

Käbir halatlarda bolsa, dünýäniň dürli ýerlerine düşen we dilini ýitiren ildeşlerimiz hem özlerini türkmen hasaplaýarlar.

Eýsem biz olar barada näme bilýäris, nämeleri bolsa bilmeýäris?

Bu soraga jogap tapmak üçin "Dünýä Türkmenleri" gepleşgimiziň nobatdaky sanyndaky söhbetdeşlikleri diňläň we olar barada pikirleriňizi aýdyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG