Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganlylar Maryda bejergi alýar


Lukman näsag çaga garaşyk edýär.
Owganystandan gelip gowuşan maglumatlara görä, Mary welaýatyndaky käbir keselhanalar Türkmenistan bilen serhetýaka etraplarda ýaşaýan käbir owganystanly türkmenlere öz gapylaryny açyp, näsaglara bejergi beripdir.

Maglumatlara görä, Mary welaýatyndaky keselhanada bir hepdäniň dowamynda eýýäm 200-e golaý owganystanly türkmenler bejergi alypdyr.

Bu barada Azatlyk Radiosy Türkmenistan bilen serhetdeş Owganystanyň Marçak etrabyndaky Ärsary obasynyň ýaşaýjysy Muhammet Öwez bilen söhbetdeş boldy.


Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG