Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nurmämmedow: Demirýollary düzetmäge mümkinçilik bar


Demirýoly çekilýär
Çarşenbe güni Lebap welaýatynda Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demirýolunyň Atamyrat-Ymamnazar-Akina uçastogynyň düýbüniň tutulyş dabarasy geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň, Owganystanyň we Täjigistanyň prezidentleri hem gatnaşdylar.

Şeýle-de geçen aý “Demirgazyk-Günorta”, ýagny “Gazagystan-Türkmenistan-Eýran” demirýolunyň hem türkmen-gazak bölegi açylypdy.

Eýsem, Türkmenistanyň demirýol ulgamy göz öňünde tutulýan halkara demirýollarynyň talabyny ödäp bilermi?

Azatlyk Radiosy bu barada syýasy aktiwist, transport pudagynda ýokary derejeli weziperlerde işlän Nurberdi Nurmämmedow bilen ýörite söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG