Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täze pasport: Nobatlar adamlary gaharlandyrýar


Türkmenabat şäheriniň migrasiýa gullugynyň öňünde nobata duran adamlar. 25-nji awgust, 2012 ý.
Şu ýylyň 10-njy iýulyndan başlap, türkmenistanlylar daşary ýurtlara diňe täze biometrik pasporty bilen çykyp bilerler.

Türkmensitandan gowuşýan maglumatlara görä, häzir ýurduň daşary ýurt pasportyny berýän edaralarynyň öňünde uly nobatlar emele gelipdir.

Azatlyk Radiosy özüniň habarçysy Umyt Jumaýew bilen Türkmenabat şäheriniň migrasiýa gullugynda dörän ýagdaýlar barada söhbetdeşlik geçirdi.Türkmenabadyň migrasiýa gullugyna resminama tabşyrjak adamlaryň sanawy. Suratdaky sanaw 27-nji sentýabr üçin düzülýär.
Türkmenabadyň migrasiýa gullugyna resminama tabşyrjak adamlaryň sanawy. Suratdaky sanaw 27-nji sentýabr üçin düzülýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG