Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kaliforniýada bäş adam öldürildi


ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ýaragly bir adam azyndan dört adamy öldürdi. Ol soňundan polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi.

Polisiýanyň berýän maglumatyna görä, ýaragly adam Santa Monika şäherindäki bir öýde iki adamy öldürip, soňundan hem ýerli uniwersitetleriň birine baryp, ol ýerde hem iki adamy atypdyr.

Wakanyň ýüze çykan ýeriniň golaýynda prezident Barak Obama syýasy bir çärä gatnaşýardy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG