Sepleriň elýeterliligi

Söýünow: "Mejlise özbaşdak pikirlenýän gelmez"


Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçysy Akja Nurberdiýewa (sagda). 20-nji ýanwar, 2011 ý.
Türkmen parlamentine ilkinji gezek ikinji partiýanyň agzasy goşuldy.

Has anygy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Orazmämmet Mämmedow Ahal welaýatynyň 25-nji saýlaw okrugyndan parlamentiň deputatlygyna saýlandy.

Bu ýagdaý türkmen parlamentiniň wekilleriniň arasynda indi ikinji bir partiýanyň hem bardygyny görkezýär.

Azatlyk Radiosy bu özgerişik barada reaksiýasyny bilmek üçin Türkmenistanyň Mejlisiniň öňki deputaty, häzirki wagtda Şwesiýada ýaşaýan Halmyrat Söýünow we Türkmenistanda döredilen ilkinji, emma sanawa alynmadyk oppozision partiýasy “Agzybirlik halk hereketiniň” ýolbaşçysy Nurberdi Nurmämmed bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG