Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Obama hukuk meselesini gozgamaly


ABŞ-nyň senatorlary özleriniň Obama adminstrasiýasyna, Orsýetiň prezidenti W.Putin bilen boljak duşuşyklardan öň, Orsýetde barha beterleşýän adam hukuklary ýagdaýyna ünsi çekmegi üçin basyş etjeklerini aýdýarlar.

ABŞ-nyň senatory Barbara Bokser Senatyň Daşary gatnaşyklar komitetinde çykyş edip, Obama we döwlet sekretary Kerrä ýazylmaly hatyň taslamasy boýunça respublikan kärdeşleri bilen işleşjekdigini aýtdy.

Bokser ol hatda prezidentleriň 8-ler toparynyň maslahatynda we sentýabrda Obama Moskwa sapar edende, hukuk meseleleriniň gyra taşlanmazlagyna çagyryljagyny aýtdy.

Respublikaçy senator Ron Jonson hem bu pikire goldaw bildirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG