Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda iki etrap häkimligi döredildi


Anna güni geçirilen hökümet maslahatynda prezident G.Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň düzüminde täze etraplaryň döredilmegi bilen baglanyşykly birnäçe karara gol çekdi.

Hususan-da, bu kararlardan birinde Aşgabat şäherinde Abadan we Ruhabat etraplarynyň häkimliklerini döretmeklik karar edilip, bu häkimlikleriň düzümleri tassyklanypdyr.

Şu kararlaryň esasynda-da, Ahal welaýatynyň Abadan şäher häkimliginiň işiniň ýatyrylýandygy aýdylýar.

Prezidentiň kabul eden bu täze kararlary ýakynda Aşgabat şäheriniň territoriýasyny giňeltmek barada kabul edilen karar bilen baglanyşdyrylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG