Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bibi: "Gyzlaryň özi günäkär"


Tenini satyp pul gazanýan bir aýal maşgala.
Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllaryň dowamynda türkmenistanly raýatlaryň esli bir bölegi zähmet migranty hökmünde Türkiýe respublikasyna işlemäge gitdi. Olaryň aglabasy bikanun ýagdaýda ýaşap, käbir türkmenistanly gelin-gyzlaryň bolsa öz tenini satmak bilen hem meşgullanýandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan ildeşlerimiz ýurtda işlemek üçin şertleriň juda çäkli bolup galýandygy, degişli resmileriň bolsa öz wezipe borçlaryna biparhlyk bilen çemeleşýändigi sebäpli, türkmenistanlylaryň iş gözleginde daşary ýurtlara gitmeli bolýandygyny aýdýarlar.

Azatlyk Radiosy alty aý Türkiýede bikanun migrant hökmünde zähmet çeken Bibi daýza bilen söhbetdeş bolup, Türkiýedäki türkmenleriň durmuşy, şeýle-de türkmenistanlylaryň näme sebäpden ýurdy terk etmäge mejbur galýandygy barada gürrüň etdi.

Teswirleri gör (11)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG