Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nurnabat: "Gar-ýagyş suwuny garyp içýäris"


Suw turbasy çekilýär.
Türkmenistanda ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek üçin uly işleriň alnyp barylýandygy aýdylýar. Emma entek, ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, suwdan kösenýän hem az däl.

Mysal üçin, Babadaýhan etrabynda ýaşaýan 52 ýaşly öý hojalykçy Nurnabat Türkmenistyndaky habarçymyz Soltana grantdan gelýän suw bilen ýagyş, gar suwlaryny garyp içýändiklerini, agyz suwy meselesiniň käbir eli ýuka maşgalalar üçin kynçylyk döredýändigini gürrüň berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG